Autorijden voor de eerste rijles.

Bijna de helft van de reguliere rijbewijsleerlingen heeft voor de eerste rijles al eens auto gereden.
Van de groep 2toDrivers die richting rijbewijs wilden heeft slechts 1 op de 5 toegegeven al eens stiekem te hebben gereden.
Dit gebeurt vooral op privéterreinen en afgelegen landweggetjes.
Dit is onderzocht onder ruim 30.000 jongeren door de SWOV (Stichting Weterschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) tijdens een 2toDrive onderzoek..

De cijfers zijn afkomstig uit een vragenlijst die jongeren tussen de 18 en 20 jaar, die minstens 6 maanden hun rijbewijs hadden, moesten invullen. Het kan zijn dat de werkelijke cijfers nog hoger liggen omdat de jongeren deze acties van zichzelf moesten rapporteren. Uit sociaal oogpunt hebben sommigen wellicht niet helemaal de waarheid gesproken.

Vrijwel nooit of nooit autorijden

Van de jongeren die via de ‘reguliere’ opleiding hun rijbewijs hebben gehaald geeft 48 procent toe wel eens voor aanvang van de rijopleiding te hebben gereden.. Deze groep bestaat voor het grootste gedeelte uit tieners die aangegeven hebben ‘vrijwel nooit’ te hebben gereden. ‘Soms’ voor aanvang van de rijlessen zegt 16 procent en 2.5 procent geeft toe vaak tot heel vaak voor de autorijlessen te hebben gereden richting rijbewijs..

Van de 2toDrivers die richting rijbewijs wilden zegt slechts 18 procent wel eens voor de eerste rijles een auto te hebben bestuurd. ‘Vrijwel nooit’ zegt twee derde  van deze groepen ‘soms’ tot ‘vaak’ zegt een derde.
Uit een vorig onderzoek bleek dat slechts 15 procent van de 2toDrivers wel eens stiekem heeft gereden voordat ze richting rijbewijs gingen. Uit dit grote onderzoek blijkt dus dat dit aantal iets hoger ligt, maar nog steeds een stuk lager dan ‘reguliere’ rijbewijs kandidaten.

Een aantal keren lange afstanden

Van de bestuurders die hebben toegegeven wel eens te hebben gereden voor de eerste rijles, zeggen zowel de 2toDrivers als de regulier opgeleide bestuurders vooral op landweggetjes en privéterreinen dit te hebben gedaan.
Van deze groep blijkt dat de 2toDrivers het vaakst illegaal de openbare weg zijn op gegaan. Vier van de tien zegt al wel eens korte ritten te hebben gemaakt en sommigen zelfs meer dan 25 kilometer.

Regulier opgeleide bestuurders zijn dus iets braver. Negen op de tien zegt niet de openbare weg zijn opgegaan voor hun eerste rijles. Van de rest die dit wel deden maakte bijna iedereen korte ritjes en slechts een enkeling een langere rit.

Gratis rijles

Wil je op legale wijze eens de openbare weg op willen, neem dan een gratis rijles, onze proefles, bij rijschool Richting Rijbewijs Groningen. Vanwege de professionele begeleiding en door de dubbele bediening die een rijlesauto heeft is dit een stuk veiliger.